Новости

Делегација од одделот за Трауматологија присуствуваше на конгрес во Р.Србија

Делегација од одделот за Трауматологија во состав од: Д-р Небојша Настов, Асс. Д-р Горан Алексовски, Д-р Ангелина Крстева, Д-р Биљана Цветановска Или...

Клиниката „Св. Наум Охридски“ доби современ апарат за крвни анализи

Во Клиниката за хируршки болести „Свети Наум Охридски" во Скопје денеска е предаден во употреба нов современ апарат за лабораториски анализи со капацитет од 400...

Партнери

Услуги

Оддели

Клиниката е составена од повеќе од 15 оддели со врвни доктори од различни супспецијалности.

Центри

Единствениот републички центар за изгореници во клиниката за хируршки болести „Св.Наум Охридски“.